Δήλωση Πιστότητας

H κατασκευάστρια εταιρεία INOXSHELL CE

Δηλώνει ότι :

Η κατασκευή καπνοδόχων μονού και διπλού τοιχώματος απο ανοξείδωτο χάλυβα με ενδιάμεση μόνωση κεραμοβάμβακα 96Kg/m3 συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 89 / 106 / ΕΟΚ .

Η διαδικασία συμμόρφωσης έγινε σύμωνα με τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΝ 1856-1:2003 και το πιστοποιητικό Ελέγχου Παραγωγής Εργοστασίου φέρει αριθμό 0654-CPD-0053 και εξεδώθει στις 22.02.2012 απο τον κοινοποιημένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση φορέα ΤUV NORD Hellas 0654.